آخرین مطالب

مطالب با کلید واژه چرخش زمین

  • دَحوالارض، ولادت آسمانی زمین

    دَحوالارض، ولادت آسمانی زمین

    "دحو الارض" مطابق با بیست و پنجم ماه ذی‌القعده، روزی است که خداوند با نظر به کره زمین، به جهان خاکی حیات بخشید، از این روز، بخش‌هایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم‌کم به شکل یک‌چهارم خشکی‌های امروزی درآمد.

  • مجموع نتایج: ۱