جستجوی بلیط

خرید آسان با بلیط دات کام

بلیط دات کام یکی از برندهای شرکت رایکا تجارت راه ابریشم است که از سال 1395 کار خود را در زمینه فروش انواع بلیط آغاز کرده و برآن است که با نگاهی آینده نگر در کلیه زمینه هایی که احتیاج به خرید بلیط می باشد فعالیت خود را کامل نموده و به صورت سایتی پربار، اطلاعات و خدمات خود را در اختیار مردم و کسانی که طالب آن هستند قرار دهد.

تکمیل مشخصات

آخرین اخبار

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از استقرار اتوبوس در مقابل مدارس پر تردد برای جابجایی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از استقرار اتوبوس در مقابل مدارس پر تردد برای جابجایی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از استقرار اتوبوس در مقابل مدارس پر تردد برای جابجایی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهر تهران از استقرار اتوبوس در مقابل مدارس پر تردد برای جابجایی دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.